Nieuws
1 mei 2024
Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli van de baan – wél indexering
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat het wettelijk minimumloon wilde verhogen. De verhoging van 1,2% per 1 juli is dus van de baan. De reguliere indexering gaat wel door.
Lees meer
3 april 2024
De Houtbouwcast 2
Beluister hier de tweede aflevering van de podcast HoutbouwCast. Niels Castelein (Sweco) en Ruben Raadschelders (Dura Vermeer) in gesprek over houtbouwmethoden en het verschil er tussen.
Lees meer
3 april 2024
De Houtbouwcast
Luister nu naar de primeur van de HoutbouwCast en er volgen er meer! De groeiende interesse in houtbouw is onmiskenbaar...
Lees meer
28 maart 2024
IN MEMORIAM
Alweer enkele jaren geleden had Gert zijn bedrijf VAKO Kozijntechniek B.V. overgedaan aan de volgende generatie. Velen kennen hem echter nog als de laatste voorzitter van de inmiddels opgeheven Afdeling Noord en/of als lid van het Hoofdbestuur-oude-stijl, waar hij zich zo'n vijftien jaar voor heeft ingezet.
Lees meer
26 maart 2024
Cao 2024-2025 definitief akkoord
NBVT en vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen hebben ingestemd met het principeakkoord. De nieuwe cao Timmerindustrie is definitief.
Lees meer
11 maart 2024
Gevelbranche en overheid tekenen akkoord Circulaire Geveleconomie
Materiaal dat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. In deze kringloop heeft CO2  reductie naast circulariteit een hoofdrol.
Lees meer
11 maart 2024
Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt u met duurzaam en biobased bouwen
Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, heeft op 26 februari het nieuwe Handboek ‘Woningbouw in hout’ ontvangen van Karo van Dongen, namens de Brabantse Houtbouw Lente corporaties.
Lees meer
25 januari 2024
Vooraankondiging invullen duurzaamheidsmonitor 2023
Na twee jaar vrijblijvend oefenen met het invullen van de duurzaamheidsmonitor Thémis, is het vanaf dit jaar de bedoeling dat álle NBVT-leden de monitor gaan invullen.
Lees meer
24 januari 2024
EVD-dagen in april 2024
Binnen de Arbowetgeving is bepaald dat bedrijven hun medewerkers moeten beschermen tegen explosiegevaar. Hieraan moet iedere onderneming met personeel voldoen.
Lees meer
24 januari 2024
Webinar Werkdruk en stress
Op 12 maart organiseert NBVT samen met SSWT een webinar over werkdruk en stress. Hierin worden vragen beantwoord als: wat is werkdruk en stress, hoe kan dit voorkomen worden en waarom moet je als bedrijf hier iets mee.
Lees meer
23 januari 2024
Businesscases Circulaire Gevel-economie
Met partijen uit de timmerindustrie, sloop en verwerking van afvalhout is de NBVT werkgroep ‘circulaire geveleconomie’ drie verschillende businesscases aan het verkennen op gebied van circulair hout.
Lees meer
23 januari 2024
Regelgeving: – Van Bouwbesluit 2012 naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).
Na een lange voorbereidingstijd is in 2023 het besluit genomen om de regelgeving als onderdeel van de omgevingswet per 1 januari j.l. in werking te laten treden.
Lees meer