Nieuws
25 januari 2024
Vooraankondiging invullen duurzaamheidsmonitor 2023
Na twee jaar vrijblijvend oefenen met het invullen van de duurzaamheidsmonitor Thémis, is het vanaf dit jaar de bedoeling dat álle NBVT-leden de monitor gaan invullen.
Lees meer
24 januari 2024
EVD-dagen in april 2024
Binnen de Arbowetgeving is bepaald dat bedrijven hun medewerkers moeten beschermen tegen explosiegevaar. Hieraan moet iedere onderneming met personeel voldoen.
Lees meer
24 januari 2024
Webinar Werkdruk en stress
Op 12 maart organiseert NBVT samen met SSWT een webinar over werkdruk en stress. Hierin worden vragen beantwoord als: wat is werkdruk en stress, hoe kan dit voorkomen worden en waarom moet je als bedrijf hier iets mee.
Lees meer
23 januari 2024
Businesscases Circulaire Gevel-economie
Met partijen uit de timmerindustrie, sloop en verwerking van afvalhout is de NBVT werkgroep ‘circulaire geveleconomie’ drie verschillende businesscases aan het verkennen op gebied van circulair hout.
Lees meer
23 januari 2024
Regelgeving: – Van Bouwbesluit 2012 naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).
Na een lange voorbereidingstijd is in 2023 het besluit genomen om de regelgeving als onderdeel van de omgevingswet per 1 januari j.l. in werking te laten treden.
Lees meer
20 december 2023
Nieuw cao-loket
Per 1 januari verzorgt de NBVT de informatievoorziening met betrekking tot cao-vraagstukken van werkgevers die de cao timmer volgen, maar geen lid zijn van de NBVT. Er komt dan een cao-loket.
Lees meer
20 december 2023
Vragen over Pensioen? APG bpfBOUW!
Per 1 januari 2024 neemt APG - de uitvoerder van ons pensioenfonds bpfBOUW - de voorlichting aan werkgevers van het NBVT-secretariaat over.
Lees meer
20 december 2023
Nieuwe website Branche RI&E
In januari 2024 wordt de online tool die gebruikt wordt voor de branche R&IE voor de timmerindustrie overgezet naar een nieuwe omgeving.
Lees meer
20 december 2023
Circulair?!
Tot welke praktische oplossingen kunnen we komen om hout uit sloop en renovatie hoogwaardig toe te passen? Een eerste stap is gezet...
Lees meer
27 oktober 2023
Webinar Werkdruk en stress 28 november 2023
Speciaal voor leden organiseert NBVT samen met SSWT een webinar over werkdruk en stress, hoe dit te voorkomen, waar ondersteuning te vinden en meer.
Lees meer
26 oktober 2023
Bijeenkomsten duurzame inzetbaarheid
Gezond en fit de eindstreep halen, dat willen wij allemaal. Maar hoe doe je dat? En hoe begeleid je daarbij je mensen? Exclusief voor leden organiseert de NBVT een interactieve online inspiratiesessie en een verdiepend vervolgtraject met de Masterclasses ‘Maak je plan’.
Lees meer
29 september 2023
Gratis toegang tot externe vertrouwenspersoon
Vanaf 1 januari 2024 bevat het NBVT-lidmaatschap een nieuwe dienst, namelijk: toegang tot een externe vertrouwenspersoon.
Lees meer