Milieuprestatie van gebouwen

Voor het opstellen van een Milieuprestatie van een gebouw (MPG) stelt de NBVT milieudata beschikbaar van verschillende typen houten bouwproducten.

Om duidelijk te maken hoe de milieudata te gebruiken zijn voor houtskeletbouwelementen, houten kozijnen en houten buitendeuren zijn invoerinstructies geschreven, die hieronder kunnen worden gedownload.

Deze instructies zijn met name relevant voor de makers van MPG-analyses van bouwprojecten.

Voor leden van de NBVT zijn de Environmental Product Declarations (EPD’s) van de NBVT-referentieproducten beschikbaar.

LCA / EPD

Deze documenten bieden de mogelijkheid tot het uitrekenen van de milieukosten (MKI) en geven inzicht in de producten over verschillende product(ie)fasen. Dit kan relevant zijn voor sommige subsidies en gespecialiseerde afnemers. Een meer laagdrempelig inzicht in de milieukosten van de producten is te vinden via de Nationale Milieudatabase. Op de site Milieudatabase Milieuverklaringen zijn de NBVT-productkaarten opgenomen en worden de milieukosten (in € per eenheid) weergegeven.