Arbeidsomstandigheden (arbo)
Veilig en gezond werken

Arbo houdt in dat zijn werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Onderdeel van deze wetgeving is dat bedrijven beleid voeren op arbeidsomstandigheden. Naast dat het verplicht is, leidt een goed uitgevoerd arbeidsbeleid ook tot gezonde inzetbare werknemers met een laag verzuim.

Veiligheid in onze branche

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten. Voor de Timmerindustrie gelden er specifieke risico’s en richtlijnen. NBVT werkt nauw samen met overheid en andere partijen als SSWT aan de veiligheid in onze branche.

Arbobeleid

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten. Voor de Timmerindustrie gelden er specifieke risico’s en richtlijnen. NBVT werkt nauw samen met de overheid en andere partijen als SSWT aan de veiligheid in onze branche.

Zorgen voor veilige werkomstandigheden

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven, moet elk bedrijf een arbobeleid voeren.

Preventie

Bij veilig en gezond werken staat preventie centraal. In de cao Timmerindustrie zijn (aanvullende) bepalingen opgenomen over arbeidsomstandigheden en preventie. Voor de verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft NBVT bijgedragen aan de erkende branche-RI&E. Een licentie is hier aan te vragen.

Meer weten over het arbobeleid?

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen NBVT, FNV en CNV Vakmensen hebben afgesproken om duurzame inzetbaarheid te bevorderen door middel van loopbaangesprekken, adviestrajecten, scholing, het investeren in kennis van veilig werken, Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) en vitaliteitsscans.

Meer over duurzame inzetbaarheid