Netwerk
bijeenkomsten
Netwerkbijeenkomsten 2023

De NBVT organiseert in september weer netwerkbijeenkomsten bij verschillende lidbedrijven in het land. Het doel van onze netwerkbijeenkomsten is dat wij je informeren over actuele zaken en dat we volop gelegenheid bieden om te netwerken met je collega-leden.

Het globale programma van de fysieke netwerkbijeenkomsten is als volgt:

 • 14.00 tot 15.30 uur
  • Rondleiding door fabriek
 • 16.00 tot 17.00 uur
  • Stand van zaken NBVT
  • LCA’s en NMD
 • 17.00 tot 17.45 uur
  • Opleiding, instroom en behoud personeel
 • 18.00 uur: Afsluiting met een drankje en (warm) hapje
Aanmelden

De netwerkbijeenkomst

De NBVT vraagt ook feedback aan de leden. Zo werd er in het verleden al een uitvraag gedaan onder de leden die aanwezig waren bij de netwerkbijeenkomst en die vragen werden uitgebreid beantwoord. Ook hieruit kwam naar voren hoe groot het belang is van netwerken, netwerkborrels, bedrijfsbezoeken en fysieke bijeenkomsten.

De NBVT wil graag het onderling ledencontact bevorderen, inspireren en kennis overdragen. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten is daarom een belangrijk onderdeel binnen de NBVT.

Het belang van het organiseren van inhoudelijk sterke netwerkwerkbijeenkomsten wordt door de leden benadrukt. De NBVT faciliteert deze bijeenkomsten met als motto “van, voor en samen met de leden”. Het verbindende karakter, in de keuken kijken (bedrijfsbezoeken binnen en buiten de branche) en specialisten aan het woord laten op inhoudelijk relevante onderwerpen zijn daarbij favoriet. Zo worden er relevante en actuele onderwerpen gedeeld.

Jaarlijks worden er meerdere regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast bieden we een aantal sectie-overleggen waar je aan mag deelnemen. Als branchevereniging netwerken wij zelf ook actief. Dit om in eigen land het belang van hout en houtproducten te onderstrepen, maar ook om inspiratie op te doen en kennis te verzamelen waar jij wat aan hebt. Ook hebben wij netwerkcontacten in Europe via CEI-Bois en Europese normcommissies. Alles met maar 1 doel; zorgen dat bouwen met hout een hoge prioriteit heeft op alle agenda’s. En tijdens onze netwerkbijeenkomsten houden wij jou daar graag van op de hoogte.

Van, voor en samen met de leden

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact met ons op, dan helpen we je graag verder.
Meer weten over onze branchevereniging?
We vertellen je graag meer over wie wij zijn.