Personeel & Organisatie
Vraagbaak & Advies

Binnen personeel & Organisatie (P&O) behandelen wij uiteenlopende onderwerpen. Zo vertegenwoordigen wij jou als werkgever in het realiseren van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie (cao) en zijn we jouw vraagbaak als het gaat om de cao. Ook onderhandelen en zorgen wij voor een zo passend mogelijke cao. Daarnaast geven we ondersteuning bij het realiseren van een duurzaam personeelsbeleid omdat gezond en gelukkig personeel belangrijk is voor elk bedrijf. En we geven advies over allerlei sociale vraagstukken en werken nauw samen met SSWT; bijvoorbeeld om de instroom van jongeren en zij-instromers te bevorderen.

Sectoranalyse fysieke belasting 2023

Uit een recent gehouden sectoranalyse onder werknemers en werkgevers in de timmerindustrie blijkt dat het verminderen van fysieke belasting een belangrijke bijdrage levert aan duurzame inzetbaarheid en een gezond en werkzaam leven. Ook is gekeken naar de beschikbaarheid van voorzieningen ter voorkoming van fysieke belasting in de sector. Daarmee geeft deze analyse waardevolle informatie voor de toekomst.

Ga naar resultaten en praktijkvoorbeelden

 

P&O Dossiers
We ondersteunen je graag bij de diverse vraagstukken die er zijn binnen P&O. We hebben daarom een aantal dossiers samengesteld die jou verder kunnen helpen.
Dossier cao
NBVT werkt actief aan goede voorzieningen en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Lees hier alles over in ons cao-dossier.
Dossier Arbo
Om de arbowetten nauwkeurig na te leven, moet elk bedrijf een arbobeleid voeren. Wij helpen je daarbij.
Opleidingen & cursussen
Belangrijk speerpunt is het opleiden van medewerkers. Hier vind je onze opleidingen.
Workshops & Webinars
Om up to date blijven is het goed om onze workshops en webinars te volgen. Hier zie je wat er gepland staat in de komende periode.