Onze acht focusgebieden
Heldere en meetbare doelen

Samen met onze leden en andere betrokkenen binnen de hout- en bouwsector delen we kennis, stimuleren we innovaties en verbeteren we de efficiëntie nóg verder in de keten.

Met elkaar zetten we het belang van hout nog meer op de kaart. We ondersteunen op het gebied van acht focusgebieden en werken met onze leden aan het vergroten van het marktaandeel van houtproducten. Zo helpen we bij het uitdragen van de toegevoegde waarde van de houtproducten die onze leden maken. Ook bieden we onze leden – en hun personeel – meer kennis.

Elk focusgebied heeft heldere en meetbare doelen. Zo weet jij precies hoe we samen de doelen kunnen bereiken en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Focusgebieden

Onze acht focusgebieden
 • Focusgebied 1: Marketing & Communicatie

  Focus op het vergroten van de zichtbaarheid van organisaties in de branche. De vereniging zetten wij sterk neer met één geluid naar onze partners. Onder het motto ‘Hout waar het kan, beton en staal waar het moet’ wordt het bouwen met hout gepromoot. Elke doelgroep heeft een eigen aanpak en communicatiemix, zodat een juiste boodschap of middel op het juiste moment wordt ingezet. De middelen die we inzetten zijn o.a. websites, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, vakbladen, social media en campagnes.

  • Onze sectie Houtbouwsystemen heeft een eigen keurmerk en website met alle informatie over de sectie.
  • Onze sectie Kozijnen heeft op marketinggebied een nauwe samenwerking met onze collega’s Hout100%. Ook zij hebben een sterke campagne neergezet.
  • Onze secties Binnendeuren en Buitendeuren werken samen met GND.
  • Met onze collega-branchevereniging VVNH hebben wij een samenwerking om de perceptie van het bouwen met hout te verbeteren. Een langlopende campagne. Check hier de campagnewebsite.
  • Uiteraard hebben wij ook ons eigen verhaal te vertellen. Check daarom onze corporate middelen.
 • Focusgebied 2: Advies

  We zijn van kwaliteit en vinden het vanzelfsprekend om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. We nemen actief deel aan nationale en internationale (norm)commissies en zijn de vraagbaak voor opdrachtgevers en beleidsmakers. Zo staat advies geven bij ons centraal in de ondersteuning van onze leden. De meest relevante adviezen vind je in ons downloadoverzicht: van informatie over houten toepassingen tot aan juridisch en cao-advies. Voor specialistische kennis is een netwerk van experts beschikbaar.

  De door NBVT opgestelde en gedeponeerde Algemene Inkoop- en Verkoopwaarden worden door de leden gehanteerd. Dit geldt ook voor de Algemene Voorwaarden voor de levering van Timmerwerk (AVLT): verkoopvoorwaarden per 31-10-2013 pfd-formaat.pdf (nbvt.nl). Voor de leden zijn voorbeelden gemaakt en is een advies gegeven hoe in de praktijk met deze voorwaarden moet worden omgegaan.

  Je kunt van ons verwachten dat we nieuwe ontwikkelingen en toepassingen motiveren en stimuleren. We kennen onze leden, de markt en spotten trends en ontwikkelingen. We zetten dit om naar inspirerende boodschappen voor jou als lid. Zo is het van belang dat ieder niet-lid op de hoogte is van onze waardevolle adviezen en ons netwerk en jij, als lid, neemt hier een actieve rol in.

 • Focusgebied 3: Innovatie

  We volgen innovaties op de voet om alle leden te informeren en inspireren. We zijn de koploper als het gaat om kennis, trends en nieuwe ontwikkelingen. Samen met alle leden en externe specialisten vinden we efficiënte oplossingen voor uitdagingen en trends.

  We dragen bij aan groei, imagoverbetering en doorontwikkeling van onze leden. Denk hierbij o.a. aan biobased bouwen, duurzaamheid en circulariteit van grondstoffen en producten, enzovoort.

  De (leden)vergaderingen en netwerkbijeenkomsten zijn momenten waarop deze kennis en inzichten worden gedeeld.

 • Focusgebied 4: Netwerken

  Onder het motto ‘van, voor en samen met de leden’ vinden er netwerkbijeenkomsten plaats. Belangrijke punten daarbij zijn het verbindende karakter, een kijkje in de keuken van een ander lid en een spreker die inspireert. Zo worden er relevante en actuele onderwerpen gedeeld. Jaarlijks worden er meerdere regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

  Daarnaast bieden we een aantal sectie-overleggen waar je aan deel kan nemen en zijn er elk jaar twee algemene ledenvergaderingen.

  Wij als NBVT netwerken zelf ook actief. Dit om in eigen land het belang van hout en houtproducten te onderstrepen, maar ook om inspiratie op te doen en kennis te verzamelen waar jij wat aan hebt.

 • Focusgebied 5: Regels, wetten en normen
  Dagelijks hebben we te maken met normen en regels en wij zijn hier actief bij betrokken. We houden komende veranderingen nauwkeurig in de gaten en bespreken deze in onze (norm)commissies en werkgroepen, we oefenen invloed uit en krijgen meer kennis.
  Deze commissie en werkgroepen gaan o.a. over:
  • Biobased, CO2-opslag > Green deal > CO2-belasting
  • Circulariteit > Brandklasse en brandwerendheid
  • BENG > Wet kwaliteitsborging > KOMO-certificering
  • Bouwbesluit en Besluit bebouwde leefomgeving (BBL) > Europese regelgeving

  Als lid van onze branchevereniging word je als eerste geïnformeerd, zodat jij je kunt onderscheiden van niet-leden. Door onze ondersteuning kun je gemakkelijker en efficiënter communiceren met een opdrachtgever. Zo verbeter je gelijk je concurrentiepositie en verzeker je jouw opdrachtgevers van een NBVT-product dat aan alle normen en eisen voldoet.

 • Focusgebied 6: Milieu

  De grootste uitdagingen voor de gebouwde omgeving zijn de energietransitie, materialisatie en de gezondheid van gebouwen. Door de unieke eigenschappen van hout en houtproducten zijn er veel voordelen te behalen op het gebied van het woning- en (bouw)personeelstekort en het realiseren van gezondere woningen. De opschaling in houtbouw is dan ook één van de actuele kansen voor ons.

  We stimuleren het gebruik van verantwoord geproduceerd hout. Hiermee levert de branche een bijdrage aan duurzaam bosbeheer en het behoud van bossen en biodiversiteit. Ook bekijken we welke stappen op brancheniveau nog meer moeten worden genomen en uiteraard wordt jij daar als lid over geïnformeerd.

  Wil je meer weten over milieu, circulariteit en duurzaamheid? Check dan ons duurzaamheidsdossier.

 • Focusgebied 7: Techniek

  Alle houten producten zijn technisch goed uitgedacht en ook de fabrieken die deze producten produceren zijn technisch goed uitgerust. Marktontwikkelingen en gewijzigde regelgeving zorgen vaak voor nieuwe technische aanpassingen. We stimuleren leden om deze onderwerpen verder door te ontwikkelen en hun oplossingen te delen. Hierbij kunnen leden leren van andere leden, zonder dat het NBVT-lid als koploper de voorsprong verliest.

  Lees alles over onze secties waar de techniek een belangrijk onderwerp is.

 • Focusgebied 8: Personeel & Organisatie

  Vragen worden centraal opgepakt en vastgelegd in de online kennisdatabase. We voeren o.a. samen met afgevaardigde leden de cao-onderhandeling met de werknemersorganisaties. Ook nemen we deel aan werkgroepen van VNO-NCW en bpfBOUW. Deze kennis delen we met jou als lid.

  Voor de instroom van nieuwe medewerkers werken we samen met Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT). De SSWT houdt zich bezig met de uitvoering van de cao-afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Ook coördineert, begeleidt en verzorgt SSWT diverse scholingsprojecten voor medewerkers in de Timmerindustrie.

  Alle onderwerpen komen aan bod in ons P&O-dossier. Lees hier verder.