Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk onderwerp binnen de geledingen van de vereniging en de verschillende productgroepen. De onderwerpen die voortdurend aandacht hebben zijn:

Grondstof

De bindende factor van de timmerindustrie is de grondstof hout. De leden van de NBVT streven naar het gebruik van duurzaam geproduceerd gecertificeerd hout van de keurmerken FSC, PEFC, MTCS, Keurhout en STIP. Lees hier waar al die keurmerken nu precies voor staan.

Logistiek

Het terugbrengen van logistieke bewegingen heeft een positief effect op het milieu, efficiëntie en (faal)kosten. De timmerindustrie wil slimmer bouwen en doet dat door houten producten, zoals complete wanden/vloeren/daken en kozijnen en deuren (afgelakt en beglaasd) aan te leveren op de bouw.

Producten en milieu

De komende jaren spelen er diverse onderwerpen op het gebied van milieu: circulariteit, biodiversiteit, gezondheid en duurzame productie. 

De grootste uitdagingen voor de gebouwde omgeving zijn momenteel de energietransitie, materialisatie en de gezondheid van gebouwen. De reductie in onder andere milieu-impact, CO2, stikstof en het benodigd energieverbruik behoren tot de voordelen die met het gebruik van houtproducten kan worden. Door de unieke aspecten van hout en houtproducten zijn er ook voordelen te behalen op het gebied van het woning- en (bouw)personeelstekort en het realiseren van gezondere woningen. De opschaling in houtbouw is dan ook één van de actuele kansen voor en van de NBvT. Vanwege de strenge kwaliteitseisen die de branche zichzelf stelt (onafhankelijk getoetst en objectief gemeten via KOMO) zijn houtbouwwoningen aantoonbaar van goede kwaliteit en worden faalkosten verlaagd.

De basisgrondstof van onze houtproducten komt uit de natuur en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. De NBVT blijft het gebruik van verantwoord geproduceerd hout stimuleren. Hiermee levert de branche een bijdrage aan duurzaam bosbeheer en het behoud van bossen en biodiversiteit en het tegengaan van ontbossing.

Hoe in te steken op circulariteit is de komende jaren een uitdaging voor de houtbranche. Als hernieuwbare grondstof is duurzaam geproduceerd van nature circulair én door houten producten te hergebruiken neemt dit nog verder toe.  De NBVT werkt met haar leden aan verschillende niveaus van circulariteit en informeert haar leden over de verschillende vormen van circulariteit.

Arbeidsomstandigheden

Het aanleveren van prefab onderdelen op de bouwplaats wordt steeds meer regel dan uitzondering. Waar enkele jaren geleden een bouwvakker op de bouwplaats onder alle weersomstandigheden bijvoorbeeld een dakkapel in elkaar zette, worden nu veel producten compleet vervaardigd in een fabriek. Het product wordt vervolgens als compleet element aangeleverd op de bouwplaats. Deze industrialisatie komt niet alleen de werkomstandigheden ten goede, maar deze manier van produceren versnelt ook de bouwtijd en reduceert de kans op faalkosten aanzienlijk.

 

Meer weten over MVO?

Duurzaamheid
Ook duurzaamheid en alle daar aan gelinkte onderwerpen staan hoog op de agenda bij de NBVT. Hier vind je meer informatie over duurzaamheid.
Arbo
Wij zijn, binnen P&O, continue bezig om samen met partners te werken aan betere omstandigheden zoals bijv. duurzame inzetbaarheid. Lees hier meer.