Houtbouwsystemen

Tijdens Ledenvergaderingen van de sectie Houtbouwsystemen wordt kennis met elkaar gedeeld en worden ontwikkelingen besproken. De aangesloten houtbouwers produceren en leveren houtskeletbouw (hsb), CLT, houten modulebouw of houten dak- en gevelelementen. Bouwen in hout draagt bij aan circulair en biobased bouwen en een verlaging van CO2 in ons milieu.

De sectie Houtbouwsystemen bundelt de krachten in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en ter stimulering van geïndustrialiseerde houtbouwsystemen. Het Keurmerk HoutbouwersNL bevestigt de hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid van de geleverde producten.

We vertellen je graag meer over onze sectie, visie en kernwaarden.

 

Nu is de tijd voor houtbouw

Bouwen in hout draagt bij aan circulair en biobased bouwen en verlaging van CO2 in ons milieu. Maar ook aan een hogere industrialisatiegraad, flexibel bouwen, reductie van stikstof en verbeterd leefcomfort.

Houtbouwsystemen.nl
Beter weten, zeker bouwen

HoutbouwersNL. Het enige echte keurmerk voor houtbouwsystemen in Nederland. Beter weten betekent zeker bouwen. Bij elkaar honderden jaren kennis en ervaring met bouwen in hout hebben zich verenigd. Bedrijven die dit keurmerk mogen dragen, committeren zich aan top-of-class houtbouw.

Bouwen met hout

Bouwen met hout neemt een onstuitbare vlucht. En dat is goed voor mens, dier en milieu. Maar het verlangt excellente kennis en kunde. Houten gevel- en dakelementen, houtskeletbouw, CLT en modulair bouwen in hout vereisen meesterschap en professionaliteit. Daarom is er dit keurmerk. Het biedt de gehele bouwwereld niet alleen houvast, maar ook de gewenste zekerheid bij houtbouwprojecten.

HoutbouwersNL
Sneller, slimmer en schoner bouwen

Nu is de tijd om het bouwproces zoveel mogelijk naar de fabriek te verplaatsen. Tijd dus voor houtbouwsystemen. Kijk mee naar onze nieuwe kijk op bouwen.

Nieuwe kijk op bouwen
Duurzaam bouwen in hout

De woningbouwproductie moet de komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw een grootgebruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de CO2-emissies. Bouwen met hout maakt CO2-reductie mogelijk en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen. Bij de productie wordt nauwelijks CO2 uitgestoten, dit in tegenstelling tot andere bouwmethoden.

CO2-opslag in hout

In hout wordt CO2 langdurig opgeslagen en daarmee aan de atmosfeer onttrokken. Er is geen sprake van uitputting van (fossiele) delfstoffen, er wordt juist gebruikgemaakt van de hernieuwbare (biobased) grondstof hout. Daarom staan houtbouwsystemen volop in de belangstelling. Lees hier de totale rapportage Woningbouw in Hout.

Leden
Klik hier voor een erkende houtbouwer bij jou in de buurt.
Onze secties
Check hier alles over onze verschillende secties.