Cao en arbeidsvoorwaarden

Als Timmerindustrie willen wij een aantrekkelijke sector zijn met goede voorzieningen en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. NBVT zet zich namens werkgevers in om de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie af te sluiten en werkt actief aan een goede pensioenregeling voor onze sector. Naast het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zorgt NBVT voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de Timmerindustrie.

In de Timmerindustrie zijn er drie collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten. Deze zijn algemeen verbindend verklaard en dat betekent dat alle bedrijven, die vallen onder de werkingssfeer van deze collectieve arbeidsovereenkomsten, deze moeten toepassen. De tekst van de algemeen verbindend verklaringen is hier te vinden.

Cao voor de Timmerindustrie
In deze cao zijn de arbeidsvoorwaarden afgesproken. Looptijd van 01-12-2021 tot 01-03-2024.
Cao SWT
In deze fonds-cao worden regelingen beschreven waarvoor premie wordt geheven en instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid. Looptijd van 01-12-2021 tot en met 30-11-2026.
Cao PAWW & WGA
Regeling waarmee de uitkering aan werknemers in het 3e ww jaar wordt gerepareerd. Looptijd van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.
Zwaarwerktimmerregeling
Meer informatie over de vroegpensioenregeling vind je hier.
Afspraken arbeidsvoorwaarden

In de cao voor de Timmerindustrie staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, onder meer over de arbeidsovereenkomst, verloning, toeslagen, vergoedingen,

leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen.

Wil je meer weten over deze aanvullende afspraken?

Aanvullende afspraken

Lees hier meer over de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Collectieve arbeidsovereenkomst