Zwaarwerktimmer-
regeling
Nieuwe vroegpensioenregeling

Onder de noemer van de zwaarwerktimmer-regeling is het vanaf 1 juli 2021 in de Timmerindustrie mogelijk om eerder te stoppen met werken. Op verzoek van werknemersorganisaties FNV en CNV heeft de NBVT deze regeling opgenomen in de cao Timmerindustrie. Werknemers vanaf 65 jaar kunnen nu eerder stoppen met werken en ontvangen dan vanuit het sectorfonds SSWT een uitkering.

Nieuwe pensioenregeling

In het pensioenakkoord 2019 heeft het bedrijfsleven met de overheid afspraken gemaakt over het invoeren van een nieuwe pensioenregeling. Voor instemming en draagvlak van de werknemersorganisaties zijn er in dat akkoord ook afspraken gemaakt. Afspraken over een minder snelle toename van de AOW-leeftijd voor zware beroepen halen van de pensioengerechtigde leeftijd. Binnen de cao Timmerindustrie is het nu mogelijk om vanaf 65 jaar te stoppen met werken. Het instromen in de regeling kan tot en met 31 december 2025. Alle mogelijkheden en voorwaarden zijn opgenomen in het onderdeel van de cao Timmerindustrie: zwaarwerktimmer-regeling.

Voorwaarden deelname

De zwaarwerktimmer-regeling is bedoeld voor werknemers werkzaam in de productie en die vallen onder de cao Timmerindustrie.

Voorwaarden

 • Op het moment van deelname is de leeftijd van 65 jaar bereikt;
 • In de laatste 25 jaar voorafgaand aan deelname is de werknemer 20 jaar werkzaam in de Timmerindustrie of in de Bouw&Infra;
 • De werknemer is werkzaam in een productiefunctie, direct voorafgaand aan deelname en op peildatum 1 juli 2019 of op 1 januari 2020;
 • De werknemer stopt met werken en werkt niet tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • De werknemer dient drie maanden voor deelname een aanvraag in bij SSWT en zegt de dienstbetrekking bij de werkgever op.

Het is de bedoeling dat de werknemer zelf nagaat of hij/zij voldoet aan de voorwaarden. Om vervolgens zelf een aanvraag in te dienen bij het sociale fonds van onze sector, SSWT. Op de website van SSWT vind je meer informatie voor zowel de werknemer als de werkgever.

Meer informatie[/pinthemeButton]

Aandachtspunten voor werkgevers

De stap van werknemers om deel te nemen aan de regeling wordt niet lichtzinnig genomen. Zo voorziet de regeling in een uitkering op AOW-niveau van ongeveer € 1.287,- netto per maand. En dat is een fors lager bedrag dan het salaris dat de werknemer ontvangt. Daarbij geldt dat de mogelijkheid om het inkomen aan te zuiveren, beperkt is tot het naar voren halen van opgebouwde pensioenrechten door de werknemer. Werkgevers kunnen naast de uitkering, die deelnemende werknemers ontvangen, niet ook nog een beloning of uitkering toekennen en als dat wel gebeurt dan wordt die aanvullende uitkering of beloning bij de werkgever belast met 52% RVU-boete.

Help je medewerker op weg

De NBVT krijgt veel vragen van werkgevers over de regeling en de mogelijkheid om de uitkering te verhogen. Dat was een van de redenen om over het onderwerp een webinar te houden waaraan een veertigtal Timmerfabrikanten heeft deelgenomen. De regeling is ingestoken op een aanvraag door de werknemer zelf, maar werknemers kunnen daarbij een beroep doen op de begeleiding van consulenten van werknemersorganisaties. De NBVT ervaart dat werknemers over de deelname aan de regeling in gesprek gaan met hun werkgever en van die kant ook bijstand verwachten. Als werkgever kun je je werknemer op weg helpen.

 • Wijs je medewerker op de flyer van SSWT. Hierin kan de medewerker alles lezen over deze regeling.
 • Verwijs je medewerker voor meer informatie door naar SSWT.
 • Om te onderzoeken of de regeling aantrekkelijk is voor de medewerker, kun je hem/haar wijzen op de mogelijkheid om aanvullingen op de uitkering vanuit pensioenrechten te laten berekenen.
 • Vertel je werknemer dat hij/zij berekeningen met de tool van bpfBOUW zelf kan uitvoeren.
 • Als je werknemer jou als werkgever om hulp vraagt, dan kan je de berekeningen samen uitvoeren, met kennisname van het webinar van NBVT.
 • De werknemer dient de aanvraag zelf in bij SSWT en dit dient 3 maanden voorafgaand aan de uitdiensttreding plaats te vinden. Dit kan via de site van SWWT. SWWT beoordeelt de aanvraag binnen 7 werkdagen.

Mocht je als werkgever behoefte hebben aan verdere begeleiding, dan hebben NBVT, SSWT en de werknemersorganisaties de mogelijkheid om door te verwijzen naar financiële adviseurs.

Tip

Tijdens het webinar is een toelichting gegeven door bpfBOUW om de uitkering te berekenen voor een individuele werknemer en door de SSWT is een presentatie gegeven. Deze onderdelen kun je hier terug vinden:

Webinar zwaarwerktimmer-regeling   Presentatie SSWT

Wat zijn productiefuncties?

Deelnemers zijn werknemers met een productiefunctie die vallen onder de cao Timmer en zijn ingedeeld op basis van CATS en geregistreerd bij APG onder de functiefamilie:

 • Voor- en afmontage
 • Houtbewerking
 • Houtskeletbouw
 • Technische Dienst
 • Kunststofverwerking
 • Spuiterij
 • Magazijn/Expeditie/Transport
 • Bouwmontage