Algemene ledenvergadering (ALV)

Eerstvolgende vergadering

De volgende ALV staat al gepland; 23 november 2023. Reserveer deze vast in je agenda. De uitzondering bevestigt de regel want deze ALV zal geen digitale ledenvergadering zijn maar vindt plaats op locatie omdat er een aantal belangrijke onderwerpen op het programma staan. Dus zorg dat je er bij bent.

Een inspirerende ledenvergadering in juni 2023

Deze keer verwelkomde wij onze leden op het Landgoed De Horst in Driebergen-Rijsenburg voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een korte agenda en dus ook een korte vergadering.

Op de agenda stonden het nieuwe contributiestelsel (goedgekeurd), de netwerkbijeenkomsten, het voortgangsverslag Centrum Hout en de marketingcampagne Hout Natuurlijk van Nu.

Ook werd aangegeven dat de eerste termijn van voorzitter Michel Nijenhuis dit jaar eindigt. Hij stelt zich herkiesbaar. René Veerman (namens sectie Kozijnen) en Marco Wijma (namens sectie Binnendeuren) treden uit het hoofdbestuur. Hier is nog geen opvolging voor gevonden.

Wederom waren er sprekers op de ALV. René Plaggenburg en Arend van de Beek van Coöperatie Insert gaven een zeer interessesante uiteenzetting over het onderwerp “ontwikkelingen en kansen bij het opzetten van circulaire materiaalstromen”.

Onder het genot van een hapje en drankje werd de ALV afgesloten.

 

De ledenvergadering

In juni (op locatie) en november (online) vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. De ALV is het hoogste orgaan binnen de NBVT en daar worden de besluiten genomen. Zorg daarom dat je altijd aanwezig bent om mede de koers te bepalen.

Op de ALV bespreken we het gevoerde en te voeren beleid, zodat we met elkaar de koers kunnen blijven bepalen en een vinger aan de pols kunnen houden of we nog steeds op de goede weg zijn.

 

Het is een enorm belangrijk moment binnen onze vereniging om goedkeuring van de leden te krijgen voor de plannen die er op dat moment liggen.

Nieuwe beleidsplannen, statuten, contributie, benoeming bestuur en directie, marketingplannen zijn zo maar een paar onderwerpen die tijdens de ALV de revue passeren. Ook de financiën komen aan bod. In het voorjaar de jaarcijfers van het voorgaande jaar en in het najaar de begroting voor het komende jaar. En als je erbij bent, kun je samen met je collega-timmerfabrikanten stemmen over onderwerpen.

We organiseren de ALV’s altijd met veel plezier en zeker bij de ALV’s die we op locatie houden, bieden we altijd wat extra’s. Uiteraard bieden we de mogelijkheid om onder het genot van hapje en drankje met elkaar te netwerken maar ook zoeken we altijd een enthousiaste spreker die een actueel onderwerp uitdiept of een mooie inspiratie kan bieden voor de timmerbedrijven.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op, dan helpen we je graag verder.
Secties
Check hier alles over onze verschillende secties.