Contributie lidmaatschap NBVT
Contributie per jaar

Tabel 1. Contributie per jaar op basis van omzet

Hierbij wordt uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.

Omzet Contributie
Tot € 1.000.000,= € 1.500,=
€ 1.000.001,= tot € 1.500.000,= € 2.000,=
€ 1.500.001,= tot € 2.000.000,= € 2.500,=
€ 2.000.001,= tot € 3.000.000,= € 3.000,=
€ 3.000.001,= tot € 4.000.000,= € 3.500,=
€ 4.000.001,= tot € 5.000.000,= € 4.000,=
€ 5.000.001,= tot € 7.000.000,= € 5.000,=
€ 7.000.001,= tot € 10.000.000,= € 6.000,=
€ 10.000.001,= tot € 14.000.000,= € 7.000,=
€ 14.000.001,= tot € 19.000.000,= € 8.000,=
€ 19.000.001,= tot € 25.000.000,= € 9.000,=
Vanaf € 25.000.001,= € 9.500,=

Sectiebijdragen

Sectie Binnendeuren € 300,=
Sectie Buitendeuren € 500,=
Sectie Houtbouwsystemen € 500,=
Sectie Kozijnen € 100,= + 0,025% over totaalomzet timmerwerk (max. € 2.258,=)
Sectie Trappen € 500,=

Tabel 2. Concernkorting

Wanneer meerdere timmerfabrieken binnen één concern lid worden, geldt er een korting per bedrijf per jaar volgens onderstaande staffel. Hierbij wordt tevens uitgegaan van de omzet van twee jaar vóór het contributiejaar.

Gezamenlijke omzet van de bedrijven Korting per
bedrijf per jaar
Tot € 5.000.000,= 5%
€ 5.000.001,= tot € 10.00.000,= 10%
€ 10.000.001,= tot € 20.000.000,= 15%
€ 20.000.001,= tot € 30.000.000,= 20%
€ 30.000.001,= tot € 50.000.000,= 25%
Vanaf € 50.000.001,= 30%
Contributieheffing

Wij hebben de voorwaarden voor de contributieheffing voor je op een rijtje gezet. Belangrijk: Contributie voor sectie-activiteiten valt hier niet onder en wordt bepaald per sectie.

 • Leden betalen minimaal € 1.500 en maximaal € 9.500 (zie tabel 1).
 • NBVT heeft voorkeur voor automatische incasso per kwartaal (dus 4 termijnen per jaar). Bedrijven die de voorkeur geven aan een jaarlijkse betaling, betalen het jaarbedrag aan het begin van het jaar in één keer volledig. Betalingstermijn binnen 30 dagen.
 • De NBVT heeft de mogelijkheid om omzetcijfers op te vragen. Dit mogen de gedeponeerde KvK-stukken zijn, waarbij de omzet zichtbaar dient te zijn. Maar het mag ook met een (korte) verklaring van een administratiekantoor of accountant.
 • Er vindt een jaarlijkse indexering van de contributiebedragen plaats waarbij de NBVT de consumentenprijsindex (CPI) volgt. Periode Juli tot Juli.
 • Uitvraag bij leden voor de contributie-opgave wordt 1 juli verstuurd.
 • Uiterlijk 31 augustus ontvangt de NBVT de contributie-opgave retour van haar leden, zodat een betrouwbare begroting voor het volgende jaar gemaakt kan worden.
 • Begin september stuurt NBVT eenmalig een reminder aan leden die nog niet gereageerd hebben, met als uiterste deadline 15 september. Als de opgave binnen deze termijn niet ontvangen is, bepaalt NBVT de contributie op basis van de contributie van het jaar ervoor en verhoogt de contributie met 10%, ook als het bedrijf in de hoogste contributietrede zit.
 • Een lidbedrijf blijft verplicht om opgave van omzet en aantal medewerkers aan de NBVT te doen. Dit voor betrouwbare statistieken.
 • Aanvullende afspraken:
  • Voor leden die meer dan één bedrijf als lid bij NBVT hebben ingeschreven gelden de kortingen zoals vermeld in tabel 2.
  • Leden die ook zijn aangesloten bij CBM krijgen op basis van het aantal medewerkers een korting van € 35 per medewerker tot een maximum van 50 medewerkers.