Opleidingen & Cursussen
Samenwerken met partners
Door samenwerking met betrokken partijen in het veld, door zitting te nemen in commissies en door lobby, behartigt de NBVT de belangen van de timmerindustrie op MBO-, HBO- en WO-niveau. Belangrijke partners bij de uitvoer en ontwikkeling van het onderwijs aanbod zijn SSWT, de samenwerkingsverbanden van Houtcirkel en het HMC.

Samen met deze partners zijn opleidingen en cursussen samengesteld die specifiek gericht zijn op de houtsector.
Onboarding medewerkers

De Leerfabriek is een initiatief van de NBVT en SSWT om instromers in de sector aan boord te krijgen en bestaande medewerkers te behouden. Samen hebben beide partijen een digitaal introductie- en inwerkprogramma van nieuw personeel ontwikkeld waar jij als lid van de NBVT aan mee kunt doen.

Contact opnemen

Je kunt hiervoor contact opnemen met Ton Paalman, 06 – 15 25 87 16 of t.paalman@nbvt.nl. Wil je eerst meer weten, lees dan het artikel in de Timmerfabrikant waarin uitgebreide informatie staat vermeld.

Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout

De vraag naar goed geschoold personeel is sterk toegenomen. De NBVT ziet het als haar taak een belangrijke bijdrage te leveren aan een hoog kwaliteitsniveau van de branche, zodat deze, nu en in de toekomst, is verzekerd van goed opgeleide mensen op leidinggevende functies. Periodiek start we daarom een nieuwe lichting van deze branche-erkende NBVT Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout. We hebben daarin samenwerking gezocht met het Hout- en Meubileringscollege.

Check hier alle ins en outs van de opleiding.

 

 

 

HSB voor professionals

In de praktijk blijkt dat bouwkundestudenten te weinig specifieke kennis meekrijgen op het gebied van houtskeletbouw. Om de kennis op niveau te brengen, is daarom een praktische brancheopleiding samengesteld. De opleiding wordt onder regie van Hout en Meubileringscollege en in samenwerking met de NBVT Sectie Houtbouwsystemen georganiseerd.

Hier lees je alles over deze praktische opleiding.