Arbobeleid

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. onderdeel van deze wetgeving is dat bedrijven beleid voeren op arbeidsomstandigheden. Een goed uitgevoerd arbeidsbeleid leidt naast dat het verplicht is ook tot gezonde inzetbare werknemers met een laag verzuim.

 

Onderdelen van het arbobeleid
Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen en instrumenten:
 • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  In een RI&E staat welke risico’s de aard van de arbeid met zich meebrengt op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak met daarin de maatregelen die aanvullend genomen zullen worden om de risico’s te ondervangen. Voor de Timmerindustrie heeft NBVT meegewerkt aan het opstellen van een erkende branche-RI&E. NBVT-leden die onder de cao Timmerindustrie vallen kunnen kosteloos gebruikmaken van de basislicentie van het online systeem. Een licentie kan hier aangevraagd worden.

 • Arbodienst of bedrijfsarts

  Voor preventie en bij ziekteverzuim is een overeenkomst met de arbodienst of bedrijfsarts verplicht. De begeleiding van een zieke werknemer moet door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.

 • Basiscontract

  Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Hierin staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij:

  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Gezondheids- en Bodycheck (PAGO)
  • Aanstellingskeuring
  • Toegang tot bedrijfsarts.

  Kijk op arboportaal.nl welke punten nog meer onderdeel van het basiscontract moeten zijn. Het staat de werkgever overigens vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

 • Bedrijfshulpverlening

  Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.

 • Voorlichting

  Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting, onderricht en instructies geven over veilig en gezond werken en daarop zelf toezicht houden. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, hebben sociale partners een arbocatalogus. In de cao Timmerindustrie is bepaald dat werknemers voorlichting ontvangen, bijvoorbeeld door het voorschrijven van het volgen van de cursus Gezond en veilig werken. Check hier waar de cursus te volgen is en hoe in aanmerking te komen voor subsidie.

 • Arbodeskundige

  Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de juiste expertise van deskundigen (arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige of arbeid- en organisatiepsycholoog) wordt ingezet om een doeltreffend arbobeleid te voeren.

 • Preventiemedewerker

  Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken.

 • PAGO

  Werknemers moet een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) worden aangeboden. In de cao Timmerindustrie zijn hierover bepalingen opgenomen. Op aanvraag organiseert SSWT in samenwerking met Simple Check de uitvoer van Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) uitgevoerd op of nabij de werklocatie.Voor deelname aan dit initiatief: scan de QR-code in deze folder of bel met Simple Check (023 5680091).

arbo