EVD-dagen in april 2024
NBVT-nieuws

EVD-dagen in april 2024

Binnen de Arbowetgeving is bepaald dat bedrijven hun medewerkers moeten beschermen tegen explosiegevaar. Hieraan moet iedere onderneming met personeel voldoen. Ondernemingen waar houtstof vrijkomt, moeten het gevaar van explosie beoordelen en de bevindingen vastleggen in een zogenaamd Explosieveiligheidsdocument (EVD). Het doel van het EVD is de risico’s en gevaren van explosiegevaar systematisch in kaart te brengen en met de juiste maatregelen te minimaliseren. Het opstellen van een EVD is niet altijd eenvoudig. Reden voor SHR om in samenwerking met NBVT EVD-dagen te organiseren. Op 24 en 25 april 2024 en 20 en 21 november 2024 ondersteunt een deskundig adviseur de deelnemer 1op1 bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid. Voorafgaand daaraan brengt de deelnemer de huidige situatie op de eigen werkvloer aan de hand van foto’s in beeld. Het gaat daarbij om beeldmateriaal van machines, houtstofafzuiging en, indien aanwezig, de spuiterij. Deze analyse moet ruim twee weken voor de EVD-dag digitaal worden aangeleverd bij SHR.

Data: 24-25 april en 20-21 november 2024

Tijdsbesteding: een dagdeel van 4 uur

Tarief NBvT-leden: vanaf € 745,- excl. btw

Tarief niet-leden: vanaf € 845,- excl. btw

Om als lid de korting te verkrijgen, is aanmelding via de NBVT belangrijk. Desirée van der Kuijl, tel. 036 203 03 56, e-mail: d.vanderkuijl@nbvt.nl.