Vooraankondiging invullen duurzaamheidsmonitor 2023
NBVT-nieuws

Na twee jaar vrijblijvend oefenen met het invullen van de duurzaamheidsmonitor Thémis, is het vanaf dit jaar de bedoeling dat álle NBVT-leden de monitor gaan invullen. Half februari ontvang je een mail met de vraag om de duurzaamheidscijfers aan te leveren in ‘Themis’. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan nieuwe eigenschappen in Thémis; zo kun je straks jouw resultaten vergelijken met je eigen scores uit eerdere jaren, maar ook kun je jouw scores afzetten tegen de resultaten van de gehele vereniging. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat jij hiervan vindt! We hopen dan ook dat je de monitor weer zo snel mogelijk wilt invullen, zodat de resultaten tijdig geanalyseerd kunnen worden.

Voor meer vragen kun je terecht bij b.vanovereem@centrumhout.nl.