Nieuwe cao definitief akkoord

De cao voor de Timmerindustrie liep tot 1 maart 2024. Cao-partijen hebben op 29 februari 2024 een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de  timmerindustrie met een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. Op 19 maart is, naar aanleiding en in navolging van de wijziging Wet MinimumLoon, tevens overeenstemming bereikt over nieuwe loontabellen. Uiteraard geldt hierbij de afspraak dat werknemers recht hebben op minimaal het wettelijk minimumloon, als zij ná toepassing van de cao-verhogingen toch onder het niveau van de WML zitten. Werknemers hebben recht op de afgesproken loonsverhogingen, indien zij op 1 maart 2024 in dienst waren en hun loon op het niveau van het wettelijk minimumloon zat (ongeacht de salarisschaal en -trede).

Hieronder vind je het door alle cao-partijen ondertekende akkoord.

Cao-akkoord 2024-2025

Voor leden van de NBVT zijn er loon(kosten)berekeningen beschikbaar. Deze vind je bij downloads (zoek op ‘cao’). Je dient hiervoor te zijn ingelogd.

Loontabellen 2024

Hieronder volgen de loontabellen voor 2024; geldend per 1 januari, 1 maart, 1 juli en 1 oktober.

Let op: werknemers hebben recht op de afgesproken loonsverhogingen, indien zij op 1 maart in dienst waren en hun loon op het niveau van het WML zat (ongeacht de salarisschaal en -trede). Verder geldt uiteraard de afspraak dat werknemers recht hebben op minimaal het WML, als zij ná toepassing van de cao-verhogingen toch onder het niveau van de WML zitten.