Businesscases Circulaire Gevel-economie
NBVT-nieuws

Het is tijd voor een update over het spannende project, de Circulaire Geveleconomie, waarbij we samenwerken met verschillende partijen uit de timmerindustrie, sloop en afvalhoutverwerking om drie veelbelovende businesscases te verkennen op het gebied van circulair hout.

Onze recente brainstormsessies hebben vruchten afgeworpen en hebben geleid tot een overvloed aan ideeën. Uit deze ideeën hebben we zorgvuldig drie businesscases geselecteerd die zich richten op het hergebruik van sloop- en renovatiehout. Dit zijn de volgende cases:

Case 1: Massief hout uit kozijnen en deuren verwerken tot halffabricaten

In deze case onderzoeken we de mogelijkheid om massief hout uit kozijnen en deuren te gebruiken voor hoogwaardige halffabricaten.

Case 2: Upgraden/opdikken van massieve stapeldorpeldeuren naar nieuwe buitendeuren

Hier kijken we naar het upgraden en opdikken van massieve stapeldorpeldeuren om ze nieuw leven in te blazen als kaderdeuren.

Case 3: Recycling van samengestelde vlakke deuren

Deze case bevindt zich nog in de ‘ideefase’. We gaan in gesprek met mogelijke partners zoals recyclaars en verwerkers om de (on)mogelijkheden te verkennen. Het is cruciaal om te weten welke materialen en hoeveelheden hierbij betrokken zijn. Hiervoor benaderen we verschillende leden van de sectie buitendeuren.
Vlak voor de vakantie hebben we ook een LinkedIn-post gedeeld over deze ontwikkelingen.

Wat zijn de vervolgacties?

Voor alle cases wordt het benodigde proces en afspraken in kaart gebracht via indivuele gesprekken en groepsinterviews. Hiernaast worden voor case 1 en case 2 kleinschalige pilots georganiseerd met leden die hier interesse in hebben getoond.

Samen werken?

Heb je ervaring met circulaire projecten of loop je tegen uitdagingen aan? Of misschien heb je waardevolle inzichten die ons verder kunnen helpen? We horen graag van je! Binnenkort staan er gesprekken gepland met SKH om de mogelijkheden van het toepassen van circulair hout en KOMO te bespreken.

Laten we samenwerken aan een duurzame toekomst en een Circulaire economie!