IN MEMORIAM - Gert Twellaar.

Ons bereikte het trieste bericht, dat op 21 maart jl. Gert Twellaar is overleden.

Alweer enkele jaren geleden had Gert zijn bedrijf VAKO Kozijntechniek B.V. overgedaan aan de volgende generatie. Velen kennen hem echter nog als de laatste voorzitter van de inmiddels opgeheven Afdeling Noord en/of als lid van het Hoofdbestuur-oude-stijl, waar hij zich zo’n vijftien jaar voor heeft ingezet. Daarvóór was Gert jarenlang een waardevol lid van de Technische Commissie (Kozijnen).

Bij sommige mensen hoor je direct wie je aan de telefoon hebt, en Gert – met zijn kenmerkende intonatie – was zo iemand. De oudgedienden onder ons zullen zich het “met Twellaar, van de VAKO” nog goed kunnen herinneren.

Wij hadden Gert graag méér jaren gegund dan 76. Vanzelfsprekend gaan onze gedachten uit naar zijn naasten. Ondanks de ongetwijfeld vele mooie herinneringen zullen zij hem ongelooflijk gaan missen. Daarom wensen wij hun veel warmte en troost toe.