Invoering Wkb verbouwactiviteit half jaar uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) blijft staan op 1 januari 2024 voor nieuwbouw van gebouwen in gevolgklasse 1. Minister De Jonge heeft de inwerkingtreding van de Wkb voor verbouwactiviteiten echter met een half jaar uitgesteld. Deze wordt nu per 1 juli 2024 van kracht. Tot die datum nemen gemeenten vergunning-plichtige verbouwactiviteiten nog in behandeling. Met de knip wil de minister tegemoet komen aan de zorgen over een eventueel tekort aan kwaliteitsborgers en de wens om extra waarborgen.

Op 7 november a.s. vindt er voor NBVT- en VVNH-leden een Houtcafé plaats over dit onderwerp.