Vragen over Pensioen? APG bpfBOUW!

Per 1 januari 2024 neemt APG – de uitvoerder van ons pensioenfonds bpfBOUW – de voorlichting aan werkgevers van het NBVT-secretariaat over. NBVT blijft wel uitleg geven over de cao timmerindustrie en de toepassing daarvan. Graag geven wij je hierbij een overzicht waaruit de APG-dienstverlening namens bpfBOUW richting werkgevers bestaat.

Relatiemanagement

De relatiemanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die zelf aan de slag willen gaan met de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zij ondersteunen bij pensioenvraagstukken over bpfBOUW en informeren over de excedentregelingen van bpfBOUW. Hiernaast kunnen relatiemanagers op verzoek van de werkgever een presentatie over de pensioenregeling aan de werknemers geven. Dit kan fysiek en online. Voor contact met een relatiemanager: werkgevers@bpfbouw.nl of tel. 020 583 8080. De regionale verdeling staat op de website van bpfBOUW (bij het vraagteken rechtsonder).

Werkgeversdesk

Werkgevers kunnen met inhoudelijke pensioenvragen over bpfBOUW contact opnemen met de werkgeversdesk. Die is per mail en telefonisch bereikbaar op: werkgevers@bpfbouw.nl of tel. 020 583 80 80. Deze contactgegevens vind je ook op de website van bpfBOUW (bij het vraagteken rechtsonder).

Pensioenvoorlichting

BpfBOUW kent de mogelijkheid van groepsvoorlichting bij een werkgever (op locatie of online) en kennissessies voor werkgevers (fysiek en online). Dit verzorgt de relatiemanager.

Als de klantenservice van bpfBOUW de deelnemers telefonisch niet voldoende kan helpen, kan naar een individueel gesprek met een pensioenvoorlichter verwezen worden (op 3 locaties in het land of online).

Wil je contact met de klantenservice van bpfBOUW? Kijk dan op https://www.bpfbouw.nl/contact of bel met 020 583 4040.

Helpdesk incasso

Heb je als werkgever hulp nodig bij pensioenaangifte, premiebetaling of aanmelding naar bpfBOUW? Bel dan met de Helpdesk Incasso. Deze behandelt vragen over signalen in leveringen, problemen in het softwarepakket, facturatie of autorisatie van de dienstverlener. De helpdesk is bereikbaar per mail (premies@bpfbouw.nl) of telefonisch (020 583 42 00).

Werkgevers vinden op de website van bpfBOUW veel informatie. Allereerst is er de algemene werkgeverspagina. Verder is er de speciale informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Periodiek wordt er ook informatie gegeven in een digitale nieuwsbrief. Via deze link kun je je daarvoor aanmelden.