EVD-dagen
EVD-dagen

Binnen de Arbowetgeving is bepaald dat bedrijven hun medewerkers moeten beschermen tegen explosiegevaar. Hieraan moet iedere onderneming met personeel voldoen. Ondernemingen waar houtstof vrij komt, moeten het gevaar van explosie beoordelen en de bevindingen vastleggen in een zogenaamd Explosieveiligheidsdocument (EVD). Het doel van het EVD is de risico’s en gevaren van explosiegevaar systematisch in kaart te brengen en met de juiste maatregelen te minimaliseren. Het opstellen van een EVD is niet altijd eenvoudig. Reden voor SHR om de  EVD-dagen samen met de NBVT te organiseren.

Op 11 en 12 oktober 2023 ondersteunt een deskundig adviseur de deelnemer 1op1 bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid. Voorafgaand daaraan brengt de deelnemer de huidige situatie op de eigen werkvloer aan de hand van foto’s in beeld. Het gaat daarbij om beeldmateriaal van machines, houtstofafzuiging en, indien aanwezig, de spuiterij. Deze analyse moet ruim twee weken voor de EVD-dag digitaal worden aangeleverd bij SHR.

  • Data: woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2023
  • Tijdsbesteding: een dagdeel van 4 uur

AANMELDEN

Leden van de NBVT krijgen korting. De korting wordt alleen verstrekt als de aanmelding via de NBVT verloopt. Om hiervoor in aanmerking te komen, kun je je aanmelden bij Ton Paalman, 06 15 25 87 16 of t.paalman@nbvt.nl.

  • Tarief NBvT-leden: vanaf € 695,- excl. btw
  • Tarief niet-leden: vanaf € 795,- excl. btw