Circulair?!

Tot welke praktische oplossingen kunnen we komen om hout uit sloop en renovatie hoogwaardig toe te passen?

Tijdens een brainstormsessie op 7 december jl. is onder leiding van Alba Concepts de eerste stap gezet naar een circulair systeem voor post consumer hout van kozijnen en buitendeuren. De eerste ideeën zijn er, nu is het zaak om de businesscase in kaart te brengen met ketenpartners uit (o.a.) de timmerindustrie, (circulaire) sloop en upcycling.

De NBVT is een van de partners in het project Circulaire Geveleconomie. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het behoud van bestaande waarde en het realiseren van gevelelementen van secundaire, hernieuwbare en herbruikbare materialen. We zijn benieuwd naar de uitdagingen om de case rond te krijgen en de hernieuwbare grondstof hout nóg duurzamer toe te passen!