EVD dagen
EVD dagen in oktober

Het explosieveiligheidsdocument – EVD – waarin ondernemingen, waar houtstof vrij komt, het gevaar van explosie beoordelen en de bevindingen vastleggen. Dit omdat de bedrijven hun medewerkers moeten beschermen tegen explosiegevaar, zoals is bepaald binnen de Arbowetgeving. Hieraan moet iedere onderneming met personeel voldoen.

Het doel van het EVD is de risico’s en gevaren van explosiegevaar systematisch in kaart te brengen en met de juiste maatregelen te minimaliseren en dat is niet altijd eenvoudig. Reden voor SHR om in samenwerking met NBVT de EVD-dagen te organiseren.

EVD

Hulp van een deskundig adviseur

Op 11 en 12 oktober 2023 ondersteunt een deskundig adviseur de deelnemer 1op1 bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid. Voorafgaand daaraan brengt de deelnemer de huidige situatie op de eigen werkvloer aan de hand van foto’s in beeld. Het gaat daarbij om beeldmateriaal van machines, houtstofafzuiging en, indien aanwezig, de spuiterij. Deze analyse moet ruim twee weken voor de EVD-dag digitaal worden aangeleverd bij SHR.

  • Data: woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2023
  • Tijdsbesteding: een dagdeel van 4 uur

AANMELDEN

Leden van de NBVT krijgen korting. De korting wordt alleen verstrekt als de aanmelding via de NBVT verloopt. Om hiervoor in aanmerking te komen, kun je je aanmelden bij Ton Paalman, 06 15 25 87 16 of t.paalman@nbvt.nl.

  • Tarief NBvT-leden: vanaf € 695,- excl. btw
  • Tarief niet-leden: vanaf € 795,- excl. btw