Verplichte training Omgaan met Isocyanaten (PUR)

Iedereen die beroepsmatig met purschuim of andere diisocyanaten werkt, is verplicht een training te volgen en met goed gevolg een examen af te leggen. Vanaf 24 augustus 2023 mogen alleen mensen met een opleidingscertificaat werken met producten die meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Diisocyanaten komen in de timmerindustrie (voor zover bekend) voor in tweecomponentlakken, PU-lijmen en bij de productie van schuim. In de veiligheidsinformatiebladen (VIB) staat vermeld of het product meer dan 0,1% bevat. Ook staat het sinds februari 2022 met een speciaal icoontje op het product.

Een lijst van (Engelstalige) trainingen en trainers vind je hier.

De met de timmerindustrie bekende EHS Services geeft ze ook. Deze vind je hier. Ook veel leveranciers van producten met diisocyanaat bieden inmiddels cursussen aan.

NBVT, 30 augustus 2023