NTA brandveilig bouwen met hout

Als vervolg op het in 2022/2023 eerder uitgevoerde literatuuronderzoek is binnen de NEN-Normcommissie besloten een NTA te ontwikkelen voor het gebruik van hout als draagconstructie in (risicovolle) gebouwen. Dit voornemen komt met name tegemoet aan het mogelijk tekort schieten van de huidige regelgeving in het Bouwbesluit/Besluit Bouwwerken Leefomgeving voor houten hoogbouw. Veel van de gebruikelijke normen op het gebied van brandveiligheid zijn niet ingericht op hout als basismateriaal. Daarom is binnen de bestaande regelgeving met standaard voorschriften niet alles mogelijk of inpasbaar om het impliciet in de bouwregelgeving voorgeschreven veiligheidsniveau te kunnen realiseren en borgen.

Centrum Hout en NBVT hebben zitting in de werkgroep. Voor meer informatie en deelname aan de werkgroep zie hier.