Verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli van de baan

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 april het wetsvoorstel verworpen dat het wettelijk minimumloon wilde verhogen. De verhoging van 1,2% per 1 juli is dus van de baan.

De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door. Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1%. Daarmee stijgt het minimumuurloon van €13,27 naar €13,68 per uur.

De loontabellen van juli en oktober zijn opnieuw doorgerekend: