Nieuwe CPR, Bouwproductenverordening 10 april jl. door het Europees Parlement goedgekeurd.

Nog maar nauwelijks bekomen van de laatste CE-inspectie op buitenkozijnen, -ramen en deursets ligt de nieuwe Bouwproductenverordening (CPR) alweer klaar. Afgelopen 10 april is deze door het Europees Parlement goedgekeurd en de voorlopige vertaling is vers van de pers. De consequenties zijn groot, voor veel productfamilies en de daaronder vallende producttypen zullen de nieuwe prestatie- en conformiteitsverklaring nog beter moeten worden onderbouwd. Er rijzen vele vragen over het mogen delen van testresultaten, de nieuwe toenemende rol van aangewezen instanties “Notified Bodies” (bijlage IX), maar ook over de wijze van declareren van prestaties op deze nieuwe DoPC (bijlage V), de invloed via de enorme hoeveelheid ‘Delegated Acts” die de EC op ieder willekeurig moment kan uitoefenen en de grote hoeveelheid informatie die (digitaal) meegeleverd moet worden op het terrein van milieu-eigenschappen, veiligheid (‘safety’), verwerkings- en onderhoudsvoorschriften etc (bijlage IV). Dat alles zal in een digitaal paspoort worden verzameld en in een Europese database worden opgeslagen. Zo is het doel.

 

Een van de eerste productgroepen die er mee moet gaan werken zijn Kozijnen, ramen en deuren (Bijlage VII, CPR). Voordat het zover is moet eerst precies worden geformuleerd door de Europese Commissie wat het toepassingsgebied moet gaan worden voor de aan te passen geharmoniseerde normen. Dat zal gebeuren in een Standardization Request, dat nog voor de zomer wordt verwacht.  Na de commentaarronden zal dit vanaf 1-1-2025 de start zijn van het ontwikkelen van nieuwe normen die volgens de nieuwe eisen dan binnen 2, of uiterlijk 3 jaar gereed moeten zijn (1-1-2028), waarna de overgangsperiode (coexistentieperiode) zal beginnen.

 

We hebben daarom nog “even” om te bekomen van de impact, duidelijkheid te krijgen en te ageren, en ons voor te bereiden op de wijzigingen in de CE-markering.

Al met al nog vele vragen en onduidelijkheden bij veel marktpartijen in Europa, die we de komende jaren nauwlettend zullen (moeten) blijven volgen.

nieuwe-verondening betreffende bouwproducten