Grote bedrijven: vergeet de Klokkenluidersregeling niet!

Zoals eerder dit jaar gemeld, is het voor werkgevers bij wie meer dan vijftig personen werkzaam zijn verplicht om vóór 17 december 2023 over een (aangepaste) klokkenluidersregeling te beschikken. Dat betekent het inrichten van zowel een interne als een externe procedure, en het aanpassen van de al bestaande klokkenluidersregelingen. Daarbij is instemming van de ondernemingsraad vereist.

Werkgevers moeten onder andere hun interne procedure voor meldingen van misstanden aanpassen aan de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders.

Voor meer informatie en tools heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een speciale website gemaakt met een toolkit voor werkgevers voor het aanpassen van de regeling.