Financiële positie bpfBOUW versterkt

Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden van pensioenfonds bpfBOUW is eind juni 2023 vastgesteld op 123,6%. Dat is 1,5 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2023. De beleidsdekkingsgraad nam af met 3,0 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2022 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal van 2023. Het pensioenfonds had in het tweede kwartaal van 2023 een positief totaalrendement van 0,6%.

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het tweede kwartaal af met 0,5 miljard euro en bedroeg ultimo juni 50,1 miljard euro. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 2,47% eind maart naar 2,53% eind juni. De verplichtingen zijn in het tweede kwartaal per saldo afgenomen met 0,9%. De totale waarde van het beschikbare vermogen nam in het tweede kwartaal toe met 0,2 miljard euro en bedroeg ultimo juni 62,0 miljard euro. Het beschikbare vermogen nam in die periode per saldo toe met 0,3%.

De cijfers op een rijtje:

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo juni 2023: 128,0% (-3,0 procentpunt)
  • Actuele dekkingsgraad ultimo juni 2023: 123,6% (+1,5 procentpunt)
  • Pensioenvermogen ultimo juni 2023: 62,0 miljard euro
  • Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2023: 0,2 miljard euro
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo juni 2023: 50,1 miljard euro
  • Daling pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2022: 0,5 miljard euro

NBVT, 30 augustus 2023