Dataviewer NMD weer online

Na actualisering en verbetering is de dataviewer van de Nationale Milieu Database (NMD) weer online.

In de viewer kun je op basis van diverse selectiecriteria inzicht krijgen in de milieuverklaringen die in de productdatabase van de Stichting Nationale Milieu Database zijn opgenomen. Via de dataviewer kan de milieu-impact van verschillende bouwproducten worden opgezocht en vergeleken, zoals van houten of betonnen dragende wanden of kozijnen. Deze data worden onder andere gebruikt voor het berekenen van de Milieu Prestatie Gebouwen en Milieu Kosten Indicator.

De viewer is gebruiksvriendelijker en sneller geworden en makkelijker doorzoekbaar. Elke productkaart/milieuverklaring heeft een eigen pagina en ID-nummer, waardoor fabrikanten/producenten goed kunnen doorverwijzen naar de milieudata van hun product.

Check hier de dataviewer

NBVT, 30 augustus 2023